O autorovi

Author portrait
Zuzana Vargová

Zuzana Vargová je forenzná analytička v IstroSec. Má viac ako 6 rokov skúseností v oblasti kyberbezpečnosti, pôsobila v štátnej i súkromnej sfére.

Zuzana vyštudovala aplikovanú informatiku na FEI STU v Bratislave, odbor Bezpečnosť informačných systémov.

Po ukončení štúdia nastúpila do vládnej jednotky CSIRT.SK na pozíciu penetračnej testerky. Počas svojho pôsobenia v CSIRT.SK vykonala desiatky penetračných testov webových aplikácií a podieľala sa na viacerých komplexných pentestoch infraštruktúr vládnych organizácií.

Zuzana sa postupne z oblasti ofenzívnej bezpečnosti preorientovala na forenzné analýzy. Dnes sa zameriava na forenznú analýzu OS Windows.


Príspevky autora